Το ΚΕΑΣ είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2000, με απώτερο σκοπό να συνεισφέρει ώστε σαν κοινωνία να υιοθετήσουμε αποτελεσματικές παρεμβάσεις που σέβονται τον άνθρωπο.
Επιδιώκει να:
Bullet προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του στους ανθρώπους που η ζωή τους έχει πληγεί από το φαινόμενο της εξάρτησης (ακόμα και αφιλοκερδώς σε περιπτώσεις οικογενειών με οικονομική δυσπραγία),
Bullet παρέχει εκπαίδευση στη συμβουλευτική εξαρτήσεων σε επαγγελματίες που απασχολούνται σε σχετικές με την εξάρτηση δομές,
Bullet προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία του όπου του ζητηθεί ώστε η αντιμετώπιση του φαινόμενου της εξάρτησης αλλά και η ψυχική υγεία στην Ελλάδα να τύχει καλύτερης διαχείρισης.

Ξεκίνησε υπηρετώντας αποκλειστικά τους ανθρώπους που η ζωή τους έχει πληγεί από το φαινόμενο της εξάρτησης. Σήμερα, διευρύνοντας το φάσμα των υπηρεσιών του, απευθύνεται και σε όσους αναζητούν την προσωπική τους ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων τους.