Το ΚΕΑΣ είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2000, ώστε σαν κοινωνία να υιοθετήσουμε  αποτελεσματικές παρεμβάσεις στο χώρο της ψυχικής υγείας που σέβονται τον άνθρωπο. Ξεκινήσαμε υπηρετώντας αποκλειστικά τους ανθρώπους που η ζωή τους είχε πληγεί από το φαινόμενο της εξάρτησης. Σήμερα έχουμε διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών μας και απευθυνόμαστε πλέον και σε όσους αναζητούν προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής και των σχέσεων τους.

Επιδιώκει να:


Bullet Προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του σε ανθρώπους και οικογένειες που η ζωή τους έχει πληγεί από δυσλειτουργικές συμπεριφορές και συνήθειες.

Bullet Παρέχει εκπαίδευση στην συμβουλευτική εξαρτήσεων, Ομαδική Θεραπεία, Γνωστική Θεραπεία, καθώς και εποπτεία και συνεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας,

Bullet Προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία του όπου του ζητηθεί ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο χώρο της ψυχικής υγείας.