Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται αφ’ ενός σε όσους ήδη απασχολούνται στον χώρο της απεξάρτησης και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και αφ’ ετέρου σε πρώην εξαρτημένους με την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει μία γερή βάση ως προς την αποχή τους από ουσίες.

Διάρκεια

Ο χρόνος διάρκειας του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 18 μήνες. Ένα από στοιχεία που το διακρίνει είναι ότι συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική. Εκείνοι που ήδη δουλεύουν στον χώρο της εξάρτησης έχουν την δυνατότητα να επεξεργάζονται προβληματισμούς και προκλήσεις που συναντούν στην επαγγελματική τους καθημερινότητα.

Στόχοι του προγράμματος

Στα πλαίσια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να:

 • συντονίζουν θεραπευτικές ομάδες
 • δημιουργούν και συντονίζουν ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια
 • κάνουν ατομική συμβουλευτική με ασθενείς
 • διαχειρίζονται τις υποθέσεις των ασθενών με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, λαμβάνοντας  υπόψιν όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα και θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων
 • έχουν επαγγελματική συνείδηση ακολουθώντας τον βασικό κώδικα δεοντολογίας

Στην ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι:

 • είναι σε θέση να ορίζουν τις κύριες λειτουργίες της διαδικασίας της επιλογής και αξιολόγησης
 • έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες συμβουλευτικής ώστε να εξυπηρετούν θεραπευτικά το άτομο, την οικογένεια ή ακόμα και ομάδες στην επίτευξη των στόχων τους μέσα από:
  • Εξερεύνηση του προβλήματος και των συνεπειών
  • Εξέταση συμπεριφορών και συναισθημάτων
  • Εξέταση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης και
  • Λήψη αποφάσεων και δράση
 • αναγνωρίζουν τις δυναμικές των θεραπευτικών ομάδων και να συντονίζουν ομάδες ανοικτών ή κλειστών πλαισίων
 • είναι σε θέση να διευκολύνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας με στόχο την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία της κατανοούν τις αρχές της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας και έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να τις εφαρμόζουν στην πράξη

Λειτουργικές λεπτομέρειες

Όλα τα σεμινάρια γίνονται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΑΣ σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Οι ημέρες διδασκαλίες είναι Παρασκευή 18.00- 22.00, Σάββατο 15.00-21.00 και Κυριακή 11.00 – 17.00.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΑΣ λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Εκπαιδευτικού οργανισμού Action on Addiction και προσφέρει στους εκπαιδευόμενους πιστοποίηση σπουδών.

Πληροφορίες, συμμετοχές στο 210 9249225

Αλέξανδρος Λάππας, MSc Υπεύθυνος Έρευνας και Εκπαίδευσης


Print Friendly, PDF & Email