Στο ΚΕΑΣ παρέχουμε εκπαίδευση με άρτια εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από το Counselling and Psychotherapy Central Awarding Body εκπαιδευτές στα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα για τα έτη 2020 – 2022: