Βλέπουμε την οικογένεια σαν ένα ζωντανό σύστημα. Με τις αρχές της Συστημικής Συμβουλευτικής διευκολύνουμε τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, αναγνωρίζοντας και αλλάζοντας τους δυσλειτουργικούς τρόπους σχετίζεσθαι.