Δημιουργώντας εκείνες τις σχέσεις και τις συζητήσεις που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρόσβαση στις δυνατότητες τους και να αναπτύξουν δεξιότητες εκεί που δεν φαίνονταν να υπάρχουν πριν. (Harlene Anderson)

Βασικές αρχές

Η Οικογενειακή Θεραπεία αποτελεί μία πολυεπίπεδη θεραπευτική προσέγγιση μέσα από τη η οικογένεια καλείται να αναπτύξει  το δυναμικό της, να αυξήσει τις δυνατότητες της και να δημιουργήσει νέες πιθανότητες. Σε συνεργασία με την οικογένεια η έμφαση δίνεται στις δυνάμεις που χρειάζεται να κινητοποιηθούν προκειμένου να εντοπιστούν οι λύσεις και να επιτευχθεί η αλλαγή. Οι θεραπευτικές συνεδρίες επικεντρώνονται στην κατανόηση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών των μελών στο πλαίσιο της οικογένειας.

Το θεωρητικό υπόβαθρο της δουλειάς μας βρίσκεται στη συστημική επιστημολογία και οπτική, αξιοποιώντας και συνθέτοντας θεραπευτικές προσεγγίσεις, ανάλογα με το θεραπευτικό πλάνο που σχεδιάζεται για κάθε οικογένεια, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της.

Οι στόχοι της Οικογενειακής Θεραπείας είναι να βοηθά τα άτομα και τις οικογένειες να κατανοηθεί μια συμπεριφορά-δυσκολία ενός μέλους στο πλαίσιο της δυναμικής της οικογένειας και να δουλέψει η οικογένεια συνεργατικά προς την κατεύθυνση λύσεων. Τέτοιες δυσκολίες μπορεί να είναι συμπτώματα όπως κατάθλιψη, άγχος, φοβίες, διαταραχές διατροφής, ψυχοσωματικές διαταραχές, οικογενειακές συγκρούσεις, κρίσεις ή αλλαγές φάσης ζωής, ασθένεια. Επίσης δυσκολίες και συμπτώματα παιδιών και εφήβων όπως προβλήματα συμπεριφοράς, επιθετικότητα, δυσκολίες στο σχολείο, προβλήματα ανάπτυξης.

Ο στόχος είναι η ενδυνάμωση των υγιών μερών των ατόμων, μέσα από την κατανόηση:

  • των δυναμικών σχέσεων των μελών της οικογένειας
  • των ατομικών εμπειριών και βιωμάτων των μελών
  • των διαγενεακών συνδέσεων
  • της επιρροής του κοινωνικό-πολιτισμικού περιβάλλοντος

Τι χρειάζεται να κάνω για να συμμετάσχω

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω υπηρεσίες κλείστε ένα ραντεβού στο 2109249225 για να μιλήσετε με έναν ειδικό.


Print Friendly, PDF & Email