Ημερομηνίες διεξαγωγής:

10,11,12/09/21 15,16,17/10/21 12,13,14/11/21 10,11,12/12/21

Ώρες διεξαγωγής:

Παρασκευή 18.00  – 21.30 Σάββατο 15.00 – 21.00 Κυριακή 11.00 – 16.30

 

Τα σεμινάρια αυτά σαν στόχο έχουν να εισάγουν τους εκπαιδευόμενους στην θεωρητικές και πρακτικές πτυχές του μοντέλου της διαπροσωπικής ομαδικής Θεραπείας του Irvin Yalom. Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τις θεωρητικές διατυπώσεις του  μοντέλου του Yalom και θα αποκτήσουν αποτελεσματικές δεξιότητες προκειμένου να συντονίζουν με θεραπευτικές ομάδες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην τροποποίηση του μοντέλου έτσι ώστε να υποστηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των ασθενών ή/και να ταιριάζει με τις ιδιαιτερότητες και τις επιμέρους συνθήκες, στόχους και λειτουργία του κάθε πλαισίου.