Η θεραπευτική μας προσέγγιση  στηρίζεται στην θεωρία και Πράξη της Ομαδικής Διαπροσωπικής Θεραπείας ( Irvin Yalom).  Απευθύνεται σε ανθρώπους που συναντούν προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και επιθυμούν να βελτιωθούν σε αυτόν τον τομέα και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους.