Ημερομηνίες διεξαγωγής:

15/05/2022

Σε αυτήν την ημερίδα γίνεται εισαγωγή στις πρακτικές διαλογισμού του mindfulness. Θα εξεταστούν εφαρμογές και οδηγοί (manuals) σε διάφορες κατηγορίες δυσλειτουργικών καταστάσεων και θα παρουσιαστούν βιωματικές ασκήσεις της μεθόδου αυτής.