Είναι μία επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος εκπαίδευσης στην αυτοσυγκέντρωση. Ο στόχος είναι η απόκτηση της επίγνωσης του τι αισθάνεται τι σκέφτεται και πως πράττει. Τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής λειτουργούν συμπληρωματικά στην θεραπεία.