Ημερομηνίες διεξαγωγής:

9,10,11/09/22 , 14,15,16/10/22

Ώρες διεξαγωγής:

Παρασκευή 18.00  – 21.30

Σάββατο 15.00 – 21.00

Κυριακή 11.00 – 16.30

Σε αυτά τα σεμινάρια γίνεται εισαγωγή στις  βασικές αρχές της Συνέντευξης Κινητοποίησης και τις εφαρμογές στην αλλαγή των προβληματικών συμπεριφορών. Θα εξεταστούν τα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στην αποτελεσματικότητα του μοντέλου και οι εκπαιδευόμενοι δια μέσου της πρακτικής θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν με κριτική σκέψη την αποτελεσματικότητα τους και τις περιοχές που ζητούν περαιτέρω βελτίωση.