Το ΚΕΑΣ λειτουργεί πλέον στην οδό ΚΑΒΑΛΛΟΤΙ 19, Τ.Τ. 11742, Ακρόπολη, Αθήνα.