Εικόνες από τον καινούριο χώρο μας!

Το ΚΕΑΣ λειτουργεί πλέον στην οδό ΚΑΒΑΛΛΟΤΙ 19, Τ.Τ. 11742, Ακρόπολη, Αθήνα.