Στόχος: Το όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που διευκολύνουν την ανάπτυξη μιας καινούργιας και αναθεωρημένης προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας σε όσους αναζητούν ουσιαστική αλλαγή στην ζωή τους.

Διαδικασία: Το θεσμικό πλαίσιο του ΚΕΑΣ χαρακτηρίζεται  από μια ανθρώπινη, ζεστή και με αποδοχή προσέγγιση σε συνδυασμό με μια σαφή, προβλέψιμη και διάφανη δομή που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εμπιστευτούν και να συνδεθούν ομότιμα με άλλους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα είναι η αλλαγή στο εσωτερικό διάλογο τους, διευκολύνοντας τους να δώσουν νέες συναισθηματικές απαντήσεις και να σχηματίσουν νέες συνήθειες, αξίες και δεσμεύσεις.