Η εξειδικευμένη εκπαίδευση επαγγελματιών στον χώρο της εξάρτησης ήταν από τους θεμελιώδεις στόχους του Οργανισμού. Λειτουργεί ανελλιπώς από το 2002 και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 93 ειδικούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΑΣ στοχεύει στην επιστημονική κατάρτιση, εκπαίδευση και απόκτηση ειδικότητας σε όσους εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στο χώρο της απεξάρτησης.

Στη Ελλάδα, στο χώρο της απεξάρτησης οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι, σύμφωνα με δημοσιευμένες έρευνες αποτελούν μειοψηφία με το μόλις 2,4% του συνόλου να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και πρακτική.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΑΣ λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Εκπαιδευτικού οργανισμού Action on Addiction υπό την αιγίδα του University of Bath (UK) και προσφέρει στους εκπαιδευόμενους πιστοποίηση σπουδών (academic points).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΑΣ προσφέρει την δυνατότητα μίας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης από το Α μέχρι το Ω των πρακτικών που χρειάζεται ένας επαγγελματίας ώστε να έχει τις δεξιότητες να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που συγχρόνως είναι αποτελεσματικές και οικονομικά συμφέρουσες.

Η εκπαίδευση απαρτίζεται από δύο ανεξάρτητους άξονες:

  1. Στην Συμβουλευτική Εξαρτήσεων και
  2. Στην συνεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση ειδικών (CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT)

Print Friendly, PDF & Email