Ομαδική θεραπεία

Όταν μία ομάδα ανθρώπων λειτουργεί με  αρχές που εμπνέουν ασφάλεια και σεβασμό δημιουργείται ένας μικρόκοσμος μέσα στον οποίο το κάθε μέλος της μπορεί να λειτουργήσει αυθόρμητα χωρίς τον φόβο κριτικής και να εξερευνήσει τον τρόπο που σχετίζεται με τον εαυτό του και τους άλλους. Η ομαδική θεραπεία λειτουργεί σαν ένα κοινωνικό εργαστήρι όπου κανείς μπορεί να πειραματιστεί έτσι ώστε να βελτιώσει τον τρόπο που σχετίζεται.

Απευθύνεται σε ανθρώπους που αναζητούν την προσωπική ανάπτυξη και έχουν  δύο κοινά χαρακτηριστικά 1) αντιμετωπίζουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα οι ίδιοι, και  2) έχουν δυσκολία να δημιουργούν και να διατηρούν ικανοποιητικές σχέσεις οικειότητας.

Ατομικές συνεδρίες

Η συνεργατική ατομική θεραπεία είναι ένας τρόπος να ακούς και να δουλεύεις αξιοποιώντας την αυθεντία του θεραπευόμενου και τη γνώση του θεραπευτή  ισοδύναμα μέσα στην συνεδρία. Εστιάζουμε στις σχέσεις που έχουμε και σε αυτές που δημιουργούμε στη ζωή μας και στο ποιες ιστορίες έχουμε φτιάξει για να συντροφεύουν αυτές τις σχέσεις.

Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε τον πειρασμό της διάγνωσης και συνταγογράφισης (έστω και συμπεριφορικής) και συν-δημιουργούμε  συζητήσεις και αφηγήσεις που θα βοηθήσουν ουσιαστικά τον άνθρωπο να δει διαφορετικά το «προβλήμα» αλλά και να κάνει βήματα για να αλλάξει με τον τρόπο και στο επίπεδο που ο ίδιος θέλει.


Print Friendly, PDF & Email