Οργανώνουμε στον χώρο μας εργαστήρια ψυχοεκπαίδευσης με συγκεκριμένη θεματολογία. Ο στόχος είναι η εκπαίδευση δεξιοτήτων αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων όπως η αντιμετώπιση άγχους, η διαχείριση θυμού, επικοινωνία, όρια κα.