Απευθύνεται σε εκείνους που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Η εποπτεία παρέχεται σε δύο κατηγορίες εργαζομένων και κατά συνέπεια σε δύο διαφορετικές κατηγορίες:

Σε όσους εργάζονται σε διοικητικές θέσεις και χρειάζονται εποπτεία για την διαχείριση των προκλήσεων στην δουλειά τους και,

Σε όσους εργάζονται σαν θεραπευτές σε πλαίσια ή ιδιωτεύουν και χρειάζονται εποπτεία για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των ασθενών τους.