Η εξάρτηση είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που επηρεάζει τον άνθρωπο και το περιβάλλον του σε πολλά επίπεδα- σώμα, μυαλό, συναίσθημα, συμπεριφορά, οικογένεια, κοινωνία- τα οποία και  χρήζουν άμεσης φροντίδας. Τα επίπεδα αυτά λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο σαν συγκοινωνούντα δοχεία και έχουν στενή σχέση και αλληλεπίδραση. Η θεραπευτική μας προσέγγιση είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτήν την συμπλοκότητα.

Ο άνθρωπος ξέρει.

Όλες μας οι παρεμβάσεις είναι προσωποκεντρικές και βασίζονται στην βαθιά μας πεποίθηση ότι ο άνθρωπος γνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημα του. Απλά χρειάζεται την κατάλληλη υποστήριξη για να έρθει σε επαφή με αυτή του την επίγνωση (Carl Rogers).

Ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την ζωή του.

Η εκπαίδευση δεξιοτήτων ζωής, η πρόληψη υποτροπής, ενδυνάμωση κινήτρου, μελέτη βιβλίων με εξειδικευμένο περιεχόμενο, διαλέξεις, εργαστήρια ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα, ομάδα μουσικής, arttherapy, yoga, mindfulness, αθλητικές δραστηριότητες, επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη των προσωπικών στόχων.

Ο άνθρωπος σχετίζεται.

Το «σχετίζεσθαι» είναι από τις πιο βασικές λειτουργίες του ανθρώπου που η εξάρτηση διαβάλλει. Βλέπουμε τον άνθρωπο ως μέρος ενός συστήματος που διαρκώς αναζητά ισορροπία επηρεαζόμενος και επηρεάζοντας. Η ομαδική θεραπεία (Yalom), η συστημική θεώρηση μαζί με το πρόγραμμα οικογένειας είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε ώστε οι σχέσεις των ανθρώπων να βελτιωθούν.

Ο άνθρωπος χαίρεται.

Η εξάρτηση μειώνει την ποιότητα της ζωής και ο άνθρωπος σταδιακά ξεχνά τι σημαίνει χαρά. Η επαφή με την φύση (περπάτημα, κολύμπι, εκδρομές), η φυσική άσκηση (μπάσκετ, ποδόσφαιρο), οι πολεμικές τέχνες και η άσκηση που βοηθά την εσωτερική ισορροπία (γιόγκα, τεχνικές χαλάρωσης)  οι τέχνες (κινηματογράφος, μουσική, εκθέσεις, θέατρο) είναι μέρος του καθημερινού μας προγράμματος, ώστε μέσα από καινούργιους τρόπους διασκέδασης να αποκτήσει η ζωή και πάλι νόημα.


Print Friendly, PDF & Email