Θεραπεία

Η θεραπεία χρειάζεται να προσαρμόζεται στις ανάγκες του ανθρώπου την στιγμή που αυτός θα είναι έτοιμος να την ζητήσει. Η επιλογή της θεραπευτικής παρέμβασης χρειάζεται να γίνεται κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Η κινητοποίηση, η αποτοξίνωση, και η συμμετοχή σε θεραπευτικό πρόγραμμα με ή χωρίς ασφαλή διαμονή είναι μερικές από τις πιθανές θεραπευτικές προτάσεις.

Υπάρχουν δύο επιλογές:

Εντατικό Πρόγραμμα

Σε ποιους απευθύνεται: Σε ανθρώπους που έχουν χάσει τον έλεγχο της χρήσης κάποιων ουσιών και αναγνωρίζουν ότι ως εκ τούτου στερούνται ποιότητα ζωής. Επιπλέον χρειάζεται να είναι σε θέση να απέχουν από τις εργασιακές τους υποχρεώσει τουλάχιστον για το πρώτο στάδιο του προγράμματος.

Οι βασικές αρχές του προγράμματος: Συμφωνούμε ότι η εξάρτηση είναι ένα βιο-ψυχο-κοινωνικό  φαινόμενο και χρειάζεται ανάλογη αντιμετώπιση. Η θεραπευτική μας πρόταση βασίζεται σ’ ένα εκλεκτικό μοντέλο το οποίο στηρίζεται στις παρακάτω αρχές.

 • Οι άνθρωποι, που υποφέρουν από την διαταραχή της εξάρτησης, είναι ασθενείς επομένως οφείλουμε να τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό
 • Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, επομένως η θεραπεία του χρειάζεται να ανταποκρίνεται στις προσωπικές του ανάγκες
 • Η θεραπεία πρέπει να  είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη

Οι θεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι:

 • Προσωποκεντρική συμβουλευτική (Carl Rogers)
 • Ομαδική θεραπεία  (Irvin Yalom)
 • Συνέντευξηκινητοποίησης (William Miller, Stephen Rollnick)
 • ΠρόληψηΥποτροπής (Alan Marlatt and Judith Gordon)
 • ΓνωσιακήΣυμπεριφορική Θεραπεία (Aaron Beck)
 • Mindfulness (Alan Marlatt)
 • Εισαγωγή στα 12 Βήματα
 • Ψυχοεκπαιδευτικά Σεμινάρια και εργαστήρια
 • Συστημική Προσέγγιση

Η δομή του προγράμματος:

1ο ΣΤΑΔΙΟ  Η διάρκεια συμφωνείται εξ αρχής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου και διαρκεί από 3 έως 6 μήνες. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε ένα ασφαλές και θεραπευτικά οργανωμένο περιβάλλον. Παρέχει στον συμμετέχοντα την υποστήριξη που χρειάζεται καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Το θεραπευτικό πρόγραμμα απαρτίζεται από:

 • Προσωπικό θεραπευτικό πλάνο
 • ομαδική θεραπεία
 • ατομικές συνεδρίες
 • βιωματικά εργαστήρια
 • προσανατολισμό ζωής
 • lifecoaching
 • εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • arttherapy
 • musictherapy
 • φυσική άσκηση (yoga, pilates, γυμναστική)

Ο ανώτερος αριθμός συμμετοχής στο εντατικό πρόγραμμα είναι 18 άτομα άντρες και γυναίκες από 18 ετών και πάνω.

Δυνατότητα φιλοξενίας: Στις περιπτώσεις που κάποιος χρειάζεται ασφαλή διαβίωση  μπορεί  να φιλοξενηθεί στον ξενώνα μας για το χρονικό διάστημα που θα οριστεί εξ αρχής. Η εποπτευόμενη διαβίωση δίνει στον συμμετέχοντα την ευκαιρία να  αποκτήσει ένα  προσωπικό υποστηρικτικό σύστημα ανθρώπων προσιτό και ευέλικτο, ενώ παράλληλα μέσα από οργανωμένες  άδειες να  προσαρμοστεί στο περιβάλλον του ξεπερνώντας τις καθημερινές δυσκολίες. Ο ανώτερος αριθμός διαβίωσης στον ξενώνα είναι 9 άτομα, γυναίκες και άντρες.

2ο ΣΤΑΔΙΟ  Η θεραπεία σε αυτό το στάδιο επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική αποκατάσταση και την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων. Απασχολεί τον συμμετέχοντα μία μέρα την εβδομάδα. Το 2ο στάδιο διαρκεί 6 μήνες.

Τι χρειάζεται να κάνω για να συμμετάσχω: Χρειάζεται να γίνει μια συνάντηση αξιολόγησης που θα οριστεί με την γραμματεία. Αφού διευκρινιστούν και συμφωνηθούν όλες οι λεπτομέρειες ορίζεται άμεσα η ημερομηνία της έναρξης συμμετοχής.

Ανοιχτό Πρόγραμμα

Σε ποιους απευθύνεται: Σε ανθρώπους που έχουν  ανειλημμένες ευθύνες όπως παιδιά, δουλειά, σπουδές και ενώ έχουν καταφέρει να έχουν δομή στην καθημερινότητα τους, δεν είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα της ζωής τους  λόγω της σχέσης που έχουν με το αλκοόλ ή άλλες ναρκωτικές ουσίες. Άλλη μια βασική προϋπόθεση είναι να έχουν την δυνατότητα να διατηρήσουν την αποχή τους από τις εν λόγω ουσίες.
Οι θεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι:

 • Προσωποκεντρική συμβουλευτική ( Carl Rogers)
 • Ομαδική θεραπεία  (Irvin Yalom)
 • Συνέντευξηκινητοποίησης (William Miller, Stephen Rollnick)
 • ΠρόληψηΥποτροπής (Alan Marlatt and Judith Gordon)
 • ΓνωσιακήΣυμπεριφορική Θεραπεία (Aaron Beck)
 • Mindfulness (Alan Marlatt)
 • Εισαγωγή στα 12 Βήματα
 • Ψυχοεκπαιδευτικά Σεμινάρια και εργαστήρια
 • Συστημική Προσέγγιση

Ποια είναι η διάρκεια συμμετοχής: Η προτεινόμενη διάρκεια είναι 6 μήνες και απασχολεί τον συμμετέχοντα δύο απογεύματα την εβδομάδα

Τι χρειάζεται να κάνω για να συμμετάσχω: Χρειάζεται να γίνει μια συνάντηση αξιολόγησης που θα οριστεί με την γραμματεία. Αφού διευκρινιστούν και συμφωνηθούν όλες οι λεπτομέρειες ορίζεται άμεσα η ημερομηνία της έναρξης συμμετοχής.


Υποστήριξη μετά τη θεραπεία

Η θεραπεία είναι μια συνεχόμενη διαδικασία που οδηγεί τον άνθρωπο στην περαιτέρω προσωπική ανάρρωση μέσα από ατομική ή ομαδική θεραπεία.


Οι χώροι μας


Print Friendly, PDF & Email