Α) Εισαγωγή στην γνωστική θεραπεία

Ο στόχος αυτής της ενότητας εκπαίδευσης είναι η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων ως προς την κατανόηση και αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών, σύμφωνα με το μοντέλο της Γνωστικής Θεραπείας.

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας

Ο στόχος της εκπαιδευτικής ενότητας είναι η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την κατανόηση και θεραπεία κλινικών περιστατικών, σύμφωνα με το μοντέλο της Γνωστικής Θεραπείας. Παράλληλα μελετά την πληθώρα των ερευνητικών δεδομένων τα οποία κατατάσσουν το συγκεκριμένο θεραπευτικό μοντέλο ανάμεσα στις πλέον αποτελεσματικές θεραπείες για ένα σημαντικό εύρος προβληματικών καταστάσεων, όπως η κατάθλιψη, η διαταραχή άγχους, η κατάχρηση ουσιών, τα διατροφικά προβλήματα, διαταραχές προσωπικότητας κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση αυτή απευθύνεται σε όσους δουλεύουν ήδη στο χώρο της εξάρτησης και θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, καθώς και σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν σε αυτόν τον τομέα της ψυχικής υγείας

Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος είναι διετής. Το πρόγραμμα διαρκεί δύο χρόνια και προσφέρει 64 ώρες εκπαίδευσης με 1 συνάντηση κάθε 15ήμερο.

Στο χρονικό διάστημα γίνονται:

 • 15 σεμινάρια/επίδειξη
 • 14 εργαστήρια
 • 20 roll-playing
 • 10 διαλέξεις
 • 5 εποπτεία

Αναμενόμενο αποτέλεσμα

Με το πέρας αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας ο συμμετέχων θα έχει:

 • Διευρύνει την κατανόηση του για το μοντέλο της Γνωστικής Θεραπείας και των εφαρμογών της στην κλινική πρακτική
 • Εξετάσει την αποτελεσματικότητα αυτής της πρακτικής
 • Εξερευνήσει και βελτιώσει την πρακτική εφαρμογή του μοντέλου, διαμέσου των βιωματικών εργαστηρίων
 • Αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες που θα του επιτρέψουν να εντάξει με επιτυχία το γνωστικό μοντέλο στην πρακτική του

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΑΣ λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Εκπαιδευτικού οργανισμού ActiononAddiction υπό την αιγίδα του University of Bath (UK) και προσφέρει στους εκπαιδευόμενους πιστοποίηση σπουδών (academicpoints).

Β) Εκπαίδευση στην ομαδική διαπροσωπική θεραπεία

Irvin Yalom

Η εκπαιδευτική ενότητα της ομαδικής θεραπείας εστιάζεται στην προσέγγιση της ομαδικής θεραπείας η οποία ερευνά τις διαπροσωπικές σχέσεις και στηρίζεται στην θεωρία και έρευνα του  IrvinYalom και εξετάζει την εφαρμογή του σε διαφορικούς πληθυσμούς, όπως εξαρτήσεις, άλλες ψυχικές διαταραχές και άλλους.

Ο Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η κατανόηση της θεωρίας που υποστηρίζει το συγκεκριμένο μοντέλο ομαδικής θεραπείας
 • Η παρουσίαση του μοντέλου αυτού ως προς τις εφαρμογές του σε ομάδες εξαρτημένων ανθρώπων αλλά και γενικά
 • Η κατανόηση της σημασίας και της αξίας της θεραπευτικής διαδικασίας.
 • Η αναγνώριση και η εξοικείωση με την δουλειά του συντονιστή στην ομάδα

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση αυτή απευθύνεται σε όσους δουλεύουν ήδη στο χώρο της εξάρτησης και θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, καθώς και σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν σε αυτόν τον τομέα της ψυχικής υγείας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΑΣ λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Εκπαιδευτικού οργανισμού ActiononAddiction υπό την αιγίδα του UniversityofBath (UK) και προσφέρει στους εκπαιδευόμενους πιστοποίηση σπουδών (academicpoints).

Διάρκεια

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών και αποτελείται από δύο σκέλη

 • Βιωματικό και
 • Θεωρητικό

Συγκεκριμένα στο βιωματικό σκέλος οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σαν μέλη θεραπευτικής ομάδας η οποία θα συναντιέται μία φορά την εβδομάδα για όλη την διάρκεια του προγράμματος. Το θεωρητικό σκέλος αφορά ένα 8ωρο θεωρίας και ανάλυσης του μοντέλου ημέρα και ώρες οι οποίες ορίζονται από τα μέλη της ομάδας.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα

Σαν αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι θα:

 • Αποκτήσουν ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση των θεραπευτικών παραγόντων του Yalom, και κατανόηση των αρχών που διέπουν την διαπροσωπική ομαδική θεραπεία.
 • Είναι σε θέση να διαχειριστούν δημιουργικά το «εδώ και τώρα» στην διάρκεια της ομαδικής θεραπείας προκειμένου να βοηθήσουν την ομάδα να διερευνήσει διαπροσωπικό υλικό
 • Έχουν την ικανότητα και βάζουν και να διατηρούν νόρμες μέσα στην ομάδα
 • Μπορούν να συντονίζουν ομάδες και να περιγράφουν  την διεργασία της ομάδας
Πληροφορίες, συμμετοχές στο 210 9249225

Αλέξανδρος Λάππας, MSc Υπεύθυνος Έρευνας και Εκπαίδευσης


Print Friendly, PDF & Email